About

O lea lenei auaunaga?

English

This portal is an addtional service to OEC voter registration services for Samoa Citizens residing in Samoa only. Information you submit through this portal are accessed and used ONLY by OEC office to keep electoral rolls up to date and in accordance with the ELectoral ACT 2019

Samoan

O lenei auaunaga, e faaopoopo i auaunaga masani tau resitara o tagata palota mo tagatanuu Samoa o loo aumau i Samoa nei. O faamaumauga olea tuuina mai i lenei auaunaga faatekonolosi, olea faaaogaina e le Ofisa o Faiga Palota e tusa ai ma aiaiga i lalo o le Tulafono o Faiga Palota 2019

Vaimauga NO.3 Byelection 2023

NEW REGISTRATION ONLY!!!!!

Already Applied?

Check Your Application Status