Nomination Application for Vaimauga 3 Byelection 2023

Application Number: 1CYOYOJH2B
Name | Igoa:


Birthday | Aso Fanau

Contact Info | Auala o Fesootaiga:

- E manaomia faamaumauga mautinoa aua fesootaiga a oe ma le Ofisa o Faiga Palota mo le iloiloina o lau Talosaga

- Please enter correct contact details for OEC to complete your Nomination Application with you in person

Village Vote | Nu'u Palota:
Attachments || Faamaumauga Manaomia: Scanned copy of Form 2

Allowed File Type: pdf